Grčki alfabet

Izvor: Fizika.org wiki
Skoči na: orijentacija, traži

U fizici i matematici se često, pored latinice i drugih znakova, koriste i grčka slova:

Slovo (veliko, malo) Naziv Engleski naziv LaTeX / alternativno Najčešće označava
Α α Alfa Alpha \alpha Kut, kutnu akceleraciju, alfa raspad, koeficijent termalne ekspanzije...
Β β Beta Beta \beta Kut, beta raspad, beta čestica...
Γ γ Gama Gamma \gamma Kut, gama funkciju, gama raspad, Lorentzov faktor...
Δ δ Delta Delta \delta determinanta, kroneker, ispred nekog drugog slova znači promjena (npr. temeprature, položaja, tlaka, volumena), neodređenost, Diracova delta funkcija...
Ε ε Epsilon Epsilon \epsilon \varepsilon Levi-Civita simbol, proizvoljno mali pozitivan broj, permitivnost, elektromotorna sila...
Ζ ζ Zeta Zeta \zeta faktor gušenja...
Η η Eta Eta \eta mezon, efikasnost stroja...
Θ θ Theta Theta \theta \vartheta kut u ravnini...
Ι ι Jota Iota \iota
Κ κ Kapa Kappa \kappa konstanta oscilatora, stlačivost...
Λ λ Lambda Lambda \lambda valna duljina, konstanta poluraspada
Μ μ Mi Mu \mu trenje, kemijski potencijal, prefiks mikro, muon, permeabilnost...
Ν ν Ni Nu \nu frekvencija [Hz], neutrino...
Ξ ξ Ksi Xi \xi svojstveni vektor
O o Omikron Omicron o
Π π Pi Pi \pi \varpi mat. konstanta 3.1415..., produkt brojeva, pion, pi veza...
Ρ ρ Ro Rho \rho \varrho volumna gustoća tvari/naboja, rezistivnost, radijus...
Σ σ Sigma Sigma \sigma \varsigma suma brojava, sigma veza, Stefan-Boltzmanova konstanta, standardna devijacija...
Τ τ Tau Tau \tau period, vrijeme, vrijeme poluraspada...
Υ υ Upsilon Upsilon \Upsilon
Φ φ Fi Phi \phi \varphi kut (npr. kod polarnog zapisa kompleksnog broja), električni potencijal, magnetski tok,
Χ χ Či Chi \chi
Ψ ψ Psi Psi \psi valna funkcija
Ω ω Omega Omega \omega jedinica za otpor - Ohm, prostorni kut, kutna frekvencija...
Osobni alati
Imenski prostori
Inačice
Radnje
Navigacija
Poveznice
Traka s alatima